MJ Tennis

Lesregelement

Lesreglement

 • Voor inschrijving bij de tennisschool is GEEN lidmaatschap nodig.
 • Een training is 60 minuten en het winterseizoen bestaat uit 18 weken.
 • De eerste trainingstijd wordt in het weekend vóór aanvang van de winterlessen via de nieuwe groepsappen doorgegeven.
 • Junioren zijn diegenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • De trainingen starten in week 41 vanaf 9 oktober 2023.
 • Het lesgeld wordt betaald met een betaalverzoek.
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden aangepast.
 • Meld het binnen drie weken na aanvang van de eerste les als u het hier niet mee eens bent. Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker. Bij voorkeur middels een app-bericht of e-mail in verband met de bereikbaarheid op de baan.
 • Bij uitval door weersomstandigheden, zijn de kosten voor de 1e gemiste training voor rekening van de leerling, de 2e voor rekening van MJT, de 3e voor de leerling, de 4e voor MJT, etc.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden niet geresitueerd, behalve bij blessures, ongeval, ziekte, of andere vorm van langdurige afwezigheid.
 • MJT is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van leerlingen.
 • Geen les in de weken 51, 52, 1 en 8.
 • Degenen die al les hebben hoeven geen nieuw formulier in te leveren.