Tennislessen zomer 2022

Tennislessen zomertraining 2022

INSCHRIJFFORMULIER

• Voor inschrijving bij de tennisschool is GEEN lidmaatschap nodig.

• Een buitentraining is 60 minuten en bestaat uit 20 weken.

• De eerste trainingstijd wordt in het weekend voor aanvang van de zomerlessen via de mail doorgegeven.

• Junioren zijn diegenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

• De trainingen starten in de week van 4 april 2022.

• Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging.

   Bij betaling in twee termijnen worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden aangepast. Meld het binnen

   drie weken na aanvang van de eerste les als u het hier niet mee eens bent. Voor vragen en informatie over

   trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker. Bij voorkeur middels een bericht of e-mail in verband

   met de bereikbaarheid op de baan.

• Bij uitval door weersomstandigheden, zijn de kosten voor de 1e gemiste training voor rekening van de leerling,

   de 2e voor rekening van MJT, de 3e voor de leerling, de 4e voor MJT, etc.

  Naam

  Naam

  Naam

  Ervaring

  BeginnerGevorderdPrestatief

  Maak een keuze

  SeniorenJunioren

  Groepsgrootte
  1x 1uur trainen 8 personen2x 1uur trainen 8 personenPrivéles (prijs in overleg)

  Betaling
  Eenmalig €150In 2 termijnen €80
  Betaling
  Eenmalig €275In 2 termijnen €142,50
  Groepsgrootte
  1x 1 uur trainen groepsgrootte 41x 1 uur trainen groepsgrootte 82x 1 uur trainen groepsgrootte 8Privéles (prijs in overleg)

  Betaling
  Eenmalig €300In 2 termijnen €155
  Betaling
  Eenmalig €150In 2 termijnen €80
  Betaling
  Eenmalig €275In 2 termijnen €142,50


  Verhinderingen
  Ik ben verhinderd op (maximaal 1 dag):
  Ik kan overdag trainen, tussen 9.00-15.00 op:
  Verhinderingen

  Ik ben woensdag vrij om

  Groepsamenstelling

  Eenmalige machtiging

  Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Manon Jonker Tennis om van onderstaand rekeningnummer de door mij verschuldigde lesgelden te incasseren:


  Door op verzenden te klikken verklaart de ondergetekende hierbij dat hij/zij alle gegevens correct heeft ingevuld.