Tennislessen zomer 2021​

Tennislessen Zomertraining 2021

INSCHRIJFFORMULIER

• Voor inschrijving bij de tennisschool is GEEN lidmaatschap nodig.

• Een buitentraining is 60 minuten en bestaat uit 20 weken.

• De eerste trainingstijd wordt in het weekend voor aanvang van de zomerlessen via de mail doorgegeven.

• Junioren zijn diegenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

• De trainingen starten in de week van 5 april 2021.

• Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging.

   Bij betaling in twee termijnen worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden aangepast. Meld het binnen

   drie weken na aanvang van de eerste les als u het hier niet mee eens bent. Voor vragen en informatie over

   trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker. Bij voorkeur middels een bericht of e-mail in verband

   met de bereikbaarheid op de baan.  Ervaring

  BeginnerGevorderdPrestatief

  Maak een keuze

  SeniorenJunioren

  Groepsgrootte
  4 personen8 personenPrivéles

  Betaling
  Eenmalig €250In 2 termijnen €127,50
  Betaling
  Eenmalig €125In 2 termijnen €65
  Betaling
  ACTIE: 5 lessen eenmalig €49,95In overleg
  Groepsgrootte
  4 personen8 personenPrivéles

  Betaling
  Eenmalig €250In 2 termijnen €127,50
  Betaling
  Eenmalig €125In 2 termijnen €65
  Betaling
  ACTIE: 5 lessen eenmalig €49,95In overleg


  Verhinderingen
  Ik ben verhinderd op (maximaal 1 dag):
  Ik kan overdag trainen, tussen 9.00-15.00 op:
  Verhinderingen

  Ik ben woensdag vrij om

  Groepsamenstelling

  Eenmalige machtiging

  Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Manon Jonker Tennis om van onderstaand rekeningnummer de door mij verschuldigde lesgelden te incasseren:


  Door op verzenden te klikken verklaart de ondergetekende hierbij dat hij/zij alle gegevens correct heeft ingevuld.