Tennislessen winter 2021

Tennislessen wintertraining 2021

INSCHRIJFFORMULIER

• Voor inschrijving bij de tennisschool is GEEN lidmaatschap nodig.

• Een buitentraining is 60 minuten en bestaat uit 20 weken.

• De eerste trainingstijd wordt in het weekend voor aanvang van de winterlessen via de mail doorgegeven.

• Junioren zijn diegenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

• De trainingen starten in de week van 25 oktober 2021.

• Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging.

   Bij betaling in twee termijnen worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de groepsgrootte en de prijs worden aangepast. Meld het binnen

   drie weken na aanvang van de eerste les als u het hier niet mee eens bent. Voor vragen en informatie over

   trainingen kunt u contact opnemen met Manon Jonker. Bij voorkeur middels een bericht of e-mail in verband

   met de bereikbaarheid op de baan.

• Inschrijfformulier graag vóór 17 oktober 2021 invullen.  Ervaring

  BeginnerGevorderdPrestatief

  Maak een keuze

  SeniorenJunioren

  Groepsgrootte
  1x 1uur trainen 8 personen2x 1uur trainen 8 personenPrivéles (prijs in overleg)

  Betaling
  Eenmalig €140In 2 termijnen €72,50
  Betaling
  Eenmalig €255In 2 termijnen €130
  Groepsgrootte
  4 personen8 personenPrivéles (prijs in overleg)

  Betaling
  Eenmalig €280In 2 termijnen €142,50
  Betaling
  Eenmalig €140In 2 termijnen €72,50


  Verhinderingen
  Ik ben verhinderd op (maximaal 1 dag):
  Ik kan overdag trainen, tussen 9.00-15.00 op:
  Verhinderingen

  Ik ben woensdag vrij om

  Groepsamenstelling

  Eenmalige machtiging

  Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Manon Jonker Tennis om van onderstaand rekeningnummer de door mij verschuldigde lesgelden te incasseren:


  Door op verzenden te klikken verklaart de ondergetekende hierbij dat hij/zij alle gegevens correct heeft ingevuld.